Facebook youtube Twitter
 
Đối Tác Chiến Lược
Kiểm tra thẩm thấu (PT)
GIỚI THIỆU

Phương pháp kiểm tra thẩm thấu là phương pháp đơn giản nhất được áp dụng để phát hiện những bất liên tục hở ra trên bề mặt vật liệu của bất kì sản phẩm công nghiệp nào được chế tạo từ những vật liệu không xốp, bằng cách sử dụng chất thấm lỏng có độ thẩm thấu cao.

Trong phương pháp này, chất thấm lỏng được phun lên bề mặt của sản phẩm trong một thời gian nhất đinh. Sau đó bề mặt được làm khô và phủ chất hiện lên nó. Những chất thấm nằm trong bất liên tục sẽ bị chất hiện hấp thu tạo thành chỉ thị kiểm tra, phản ánh vị trí và hình dạng của bất liên tục.

 


[ Quay lại ]
Tin mới nhất
Thông Báo: Công ty Quốc Huy cần tuyển dụng
[ Xem tiếp ]
Hội thảo kỹ thuật về Chụp ảnh cắt lớp 3D (CT)
[ Xem tiếp ]
Công ty Quốc Huy cần tuyển dụng:
[ Xem tiếp ]