Facebook youtube Twitter
 
Đối Tác Chiến Lược
Kiểm tra thẩm thấu (PT)
GIỚI THIỆU

Phương pháp kiểm tra thẩm thấu là phương pháp đơn giản nhất được áp dụng để phát hiện những bất liên tục hở ra trên bề mặt vật liệu của bất kì sản phẩm công nghiệp nào được chế tạo từ những vật liệu không xốp, bằng cách sử dụng chất thấm lỏng có độ thẩm thấu cao.

Trong phương pháp này, chất thấm lỏng được phun lên bề mặt của sản phẩm trong một thời gian nhất đinh. Sau đó bề mặt được làm khô và phủ chất hiện lên nó. Những chất thấm nằm trong bất liên tục sẽ bị chất hiện hấp thu tạo thành chỉ thị kiểm tra, phản ánh vị trí và hình dạng của bất liên tục.

alt

NỘI DUNG

A. ĐÀO TẠO, KIỂM TRA VÀ CẤP CHỨNG CHỈ BẬC 2

Lý thuyết tổng quát
 • Cơ sở kiểm tra thấm màu
 • Thiết bị kiểm tra thấm
 • Chuẩn bị bề mặt và tác dụng chất thấm
 • Làm sạch, nhũ tương hoá, hiện hình
 • Kiểm tra, đánh giá, làm sạch sau khi kiểm tra, kiểm tra chất thấm
 • Khuyết tật học
 • Chứng chỉ cá nhân kiểm tra thấm màu

Lý thuyết chuyên ngành

 • Công nghệ hàn
 • Khuyết tật mối hàn - Đánh giá và giải đoán chỉ thị kiểm tra thẩm thấu mối hàn
 • Kiểm tra chất lượng mối hàn theo tiêu chuẩn ASME & tiêu chuẩn AWS D 1.1

Thực hành

 • Kiểm tra thẩm thấu mẫu khuyết tật chuẩn trong mối hàn
 • Kiểm tra thẩm thấu mối hàn theo ASME V và  AWS D 1.1

Thời gian đào tạo: 3 ngày + 1 ngày kiểm tra
Học phí: 290 USD/học viên

alt alt

alt alt

B. ĐÀO TẠO, KIỂM TRA VÀ CẤP CHỨNG CHỈ BẬC 3

1. BẬC 3 CƠ SỞ

 • Tổ chức hành chính của các chương trình cấp chứng chỉ cá nhân NDT
  • SNT-TC-1A, 2006 edition
  • ASNT CP-189, 2006 edition
 • Làm quen với các phương pháp NDT
 • Chụp ảnh phóng xạ (an toàn, tia X và tia Gamma)
  • Chụp ảnh bằng bức xạ nơtron
  • Kiểm tra siêu âm
  • Thử nghiệm dòng điện xoáy và thử nghiệm từ trường rò
  • Thử nghiệm thẩm thấu chất lỏng
  • Thử nghiệm bột từ
  • Thử nghiệm rò rỉ
  • Thử nghiệm phát âm
  • Thử nghiệm ngoai quan
  • Thử nhiệt hồng ngoại
  • Phân tích rung động
 • Các loại vật liệu công nghệ, chế tạo và công nghệ sản phẩm
  • Tính chất  của vật liệu, xuất xứ của bất liên tục, và các dạng phá hủy
  • Công nghệ vật liệu(đúc, rèn, hàn, hàn vảy, hàn thiếc, gia công cắt gọt, nhiệt luyện, xử lý bề mặt, bám dính …)
  • Đo kích thước

Thời gian đào tạo: 5 ngày + 1 ngày kiểm tra
Học phí: 840 USD/học viên

alt alt

2. BẬC 3 CHUYÊN NGÀNH PT

 • Nguyên lý/lý thuyết
 • Nguyên lý của quá trình thử thẩm thấu chất lỏng
 • Lý thuyết
 • Lựa chọn phương pháp thử PT thích hợp
 • Quá trình thử thấm thấu chất lỏng
 • Thiết bị/vật liệu
  • Thiết bị thử thẩm thấu chất lỏng
  • Phương pháp đo
  • Chiếu sáng trong thử thẩm thấu chất lỏng
  • Hoá chất thử thẩm thấu chất lỏng
  • Thử nghiệm và bảo quản hoá chất thử thẩm thấu chất lỏng
 • Giải đoán/đánh giá
  • Những vấn đề chung
  • Những yếu tố ảnh hưởng đến chỉ thị  thử thấm lỏng
  • Chỉ thị từ bất liên tục
  • Chỉ thị thích hợp và không thích hợp
 • Quy trình
  • Quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật thử thẩm thấu chất lỏng
 • An toàn và sức khoẻ
  • Độc tính
  • Tính dễ cháy
  • Rủi ro về điện
  • Trang bị bảo hộ cá nhân
  • Quyền biết về bảng dữ liệu an toàn vật liệu MSDS
 • Xử lý hoá chất đã sử dụng

Thời gian đào tạo: 2 ngày + 1 ngày kiểm tra
Học phí: 420 USD/học viên

Lệ phí cấp chứng chỉ: 140 USD/học viên

Tiêu chuẩn đánh giá cấp chứng chỉ: ASNT TC 1A
Giảng viên:

 • Chuyên gia NDT ASNT Level 3 (MT/ PT/ RT/ UT)
 • Giảng viên có chứng chỉ ASNT level 3 còn hiệu lực trên 3 năm
 • Giảng viên có kiến thức chuyên sâu về hàn, có trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm tra mối hàn
 • Giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo NDT
alt