Chụp ảnh Bức Xạ (RT - CR - DR - CT)

Products

e7fcR2KXRsntPBSAoAOEgxuc3DqQ95P1iVABnuY7.jpeg

Bàn điều khiển cho thiết bị phát tia X

GE - Eresco MF4

Ghu6vW0LVcxz2S49sNemj9nuqkfxeZC3pThl17DY.jpeg

Ống phát tia X 200KV làm mát bằng nước

GE - Eresco 42 MF4- W

TI5zIFLFXwbpQvTcRlmYSyjXWGtgUKlYSN9pGmCA.png

Ống phát tia X 200KV Panoramic làm bằng khí

GE - Eresco 32 MF4-C

ew2C59iyKBVhI9w01DZO1ulGyvdtBcyjCb1jmbmw.jpeg

Ống phát tia X 300KV làm mát bằng nước

GE - Eresco 65 MF4-W

hfdRxcFjXePRvzKpi70epcSpAqLb3cdaOpgpxuxe.jpeg

Ống phát tia X 300KV làm mát bằng khí

GE - Eresco 65 MF4

5uRI1g7kzntLoVYtOJbuiw6dl6jEcBzKDvvdTrKo.jpeg

Ống phát tia X 300KV Panoramic làm mát bằng khí

GE - Eresco 52 MF4- CL

CagtZQMYXtZIV7PSm5iKchWQlL4IB8AIRpV4gKx7.jpeg

Ống phát tia X 160KV làm mát bằng khí

GE - Eresco 160 MF4-R

20.jpg

Thiết bị phát tia X di động

GE - ISOVOLT Mobile 160

19.jpg

Thiết bị phát tia X lắp trong hệ thống cố định

GE - ISOVOLT Titan E Series

u1F9DYlTA5gWlX5fphom6EiOgyk9Qz6Ml3PeJcMw.png

Thiết bị quét film CR dạng để bàn

GE - CRx Vision

4tF9OAGpaDhTObZGLqKSdO9XFF4ovs1xbb3y15Yt.jpeg

Thiết bị quét phim FD (Film Digitisation)

GE - CRxFlex

GE - CRx 25P

Thiết bị quét Film CR dạng nhỏ gọn

GE - CRx 25P

3X2i21x5czkXpvDFOyAyPOlH2vuhB5KO7TG4dgmf.png

Các tấm cảm biến bức xạ kỹ thuật số DDA

GE - DXR250-C/ U-W

74vWsvgF2id6xe8NupZNcKSpPykufrRT3oOV7kAR.jpeg

Film X-Ray Kỹ Thuật Số

X-Ray Kỹ Thuật Số

WNrnlp3f9QBdLVPNfzDWQlIvPj5ZfMJAJChnjD84.jpeg

Hệ thống X-ray Thời gian thực cố định

GE - x|cube Series

A7jXR9vc1zjFrzJhyPbJtVAzt7X9wRfxot0FMRfX.jpeg

FLASH! X-Ray Digital Image Processing Software

GE - Software

aE02OxSzYaW2HbcyJwEzV8dAOm9jnVowsEFJ0s4j.png

Hệ thống X-Ray kiểm tra cắt lớp

GE - Nanotom M

18.jpg

Hệ thống X-Ray kiểm tra cắt lớp

GE - Nanotom S

Kto7O4Z6tVwb3a847nl6zcInayIOkgHrz03KH0e4.png

Hệ thống X-Ray kiểm tra cắt lớp

GE - Nanome|x

rmvpFlF7H3LewYIiAHQcjgxYOecIfvyKpXr9MA40.jpeg

Hệ thống X-Ray kiểm tra cắt lớp

GE - X|aminer

4kwUhQqONLxAYlcuXGVYr78N8Q870qIsaGimBGLA.png

Hệ thống X-Ray kiểm tra cắt lớp

GE - microme|x

CKr36zvtVLgPAnrP2Ja5yPjg3MWNdeimO15vMxId.jpeg

Hệ thống X-Ray kiểm tra cắt lớp

GE - v|tome|x m

yf3RTreEkOeiXjO4Fd2tHWOz6Zgww5m0a1DNuh2j.png

Hệ thống X-Ray kiểm tra cắt lớp

GE - v|tome|x s

17.jpg

Hệ thống X-Ray kiểm tra cắt lớp

GE - v|tome|x L240- L300

1cObEo4ShLqCwiWbkZdRWotnF5cRWPA268whVpJ0.png

Hệ thống X-Ray kiểm tra cắt lớp

GE - v|tome|x c

ir1ZUpwnMh78nTGb1YYCcazCetzV65YWjY6a6BgX.png

Hệ thống X-Ray kiểm tra cắt lớp

GE - v|tome|x L450

XiCsEVsnunGoLp8PpXoemkq1YMpWXgF2ARSGjtXs.jpeg

Thiết bị rửa film tự động

GE - NDT U

rrCwSmr4ux05z57hFcdqN8JBEoaC4Q64Fj4BlZHq.jpeg

Thiết bị rửa film tự động

GE - NOVA

1YQGzaldK87WgVzQ0jyvnLQnlpP3J7jSkkBCCBzU.jpeg

Thiết bị sấy film tự động

GE - NDT Dryer

ydpgELLj9h0gqi4oVttKvWQwFVZQXAG18W1HJL6w.jpeg

Thiết bị nạp film tự động

GE - NDT Feeder

KhEHqMcWvw6zIxZCcmTfqTmrYQNMtLk0w0Y82t0e.jpeg

STRUCTURIX S Eco

GE - Eco

eIDmiYluHdTqAIYLqMBmdpqWnkCwdClhrDTDZtAl.jpeg

Film chụp ảnh phóng xạ

AGFA - Structurix

tRMhoXLq7GAR1sQP3mq7Oa7HO5ufz5XY0xU9PqyG.jpeg

X-Ray Film Certification & Quality Assurance Tools

GE - Structurix

AcnNCUTFHKPA6asBlAzzzMRZDi7FOQVtzdwGEM6F.jpeg

Hóa chất rửa film

GE - STRUCTURIX Chemicals

WwBKtPHVNzNq4VAFDGlLLHcBkAD58fMz3EsfFH4A.jpeg

Thiết bị đo độ đen cầm tay với độ chính xác cao

KOWOLUX - DENSORAPID D

r2Iq6MmQZ3zIptmunNXCDllkRz6sy8CJ8z3uloxl.jpeg

Đèn đọc film X-ray với độ tương phản cao

KOWOLUX - M Series

xpVW8E6zxhpYX1hmjwX2bA1SuebXA4XbeP9iowmw.jpeg

Thiết bị đo liều phóng xạ

RADOS - RDS-110

bq88K8d8935sTLwy1WYCCiEkXsl7LHG6LKIalBRl.jpeg

Thiết bị đo liều phóng xạ

RADOS - RDS-30

ThbkYG4D1XDmqSirJct3bpJLnC5GMi1TYjgphJrk.jpeg

Liều kế cá nhân

RADOS - RAD-60S

85Sg3lrqLQtcnSNWtQTmEZZ929opUkMoomoYfbBs.jpeg

Thiết bị đo liều phóng xạ

SE International - Inspector+

KQwHxgSPo0PW7SxU0siMGXIqVrJY5MFAjprHGGZw.jpeg

Thiết bị phát tia X dạng xung

Golden Engineering - XRS-3

SA3PJ8Yv3yGvW9shnAssg2RNfvW2SoeZbgAKsTab.png

Thiết bị phát tia X dạng xung

Golden Engineering - XRS-4

jQYboEZYB7RGjnX8dSAnfmkMTkrPVj7oeP4LDVwx.png

Máy đo liều phóng xạ Gamma Twin

GammaTwin - KOWOTEST

21.jpg

Thiết bị đo liều phóng xạ cá nhân

Graetz - GPD150G