Kiểm tra Dòng Xoáy (ET)

Products

PRÜFTECHNIK- EDDYCHEK 605

Thiết bị kiểm tra khuyết tật

PRÜFTECHNIK- EDDYCHEK 605

PRÜFTECHNIK- EDDYCHEK 610

Thiết bị kiểm tra khuyết tật

PRÜFTECHNIK- EDDYCHEK 610

PRÜFTECHNIK- EDDYCHEK 605 Compact

Thiết bị kiểm tra khuyết tật

PRÜFTECHNIK- EDDYCHEK 605 Compact

PRÜFTECHNIK- Rotating System Series

Hệ thống quay kiểm tra khuyết tật

PRÜFTECHNIK- Rotating System Series

mentor_em.jpeg

Thiết bị dòng xoáy giao diện thông minh

GE - Mentor EM

n5UhV9msqVl2zKDNArPrd7wqwCdJSpY60eJLZYO0.jpeg

Thiết bị kiểm tra hệ thống trao đổi nhiệt

GE - Apollo™

BBKEevbPfkZBMT8B3Enr8aRbrlfh7NrP3l6hVaon.png

Đầu dò dạng vòng sử dụng trong kiểm tra tự động

Model 1

AIyZJAQLD84DcwS8ePOZUqEy7INGthBWlKs4Ye12.jpeg

Mẫu đối chứng cho kiểm tra khuyết tật bề mặt

Model 2

bjLcYu2cUFhmt9QKF7mRyWkUNhD09zjGZphHI6aN.jpeg

Đầu dò đo độ dẫn điện của vật liệu

Model 3

NrmV4ersu35GIi6Dwy2ozHFhEVwJuKM75bpPGpiY.jpeg

Đầu dò dòng điện xoáy kiểm tra khuyết tật bề mặt

Model 4

1wVZL6cvI0CuvPynMZHvV9YpwoCDs7WglTlID6Ob.jpeg

Đầu dò kiểm tra khuyết tật dưới bề mặt

Model 5

fz2ZYfH3g6MLxDaxxX4BiaNegL839oUb6pru65x2.jpeg

Đầu dò sử dụng cho kiểm tra mối hàn

Model 6

0AI1Lj7DwHAyqAro9fT0kRE9vUl6iMS2sMXuMq1X.jpeg

Đầu dò RFT cho kiểm tra ống sắt từ

Model 7

Te4SJFj1y2YraVJGQRpe4z9S1Zq0eJ4POByPoEl0.jpeg

Đầu dò kiểm tra ống với VL không nhiễm từ tính

Model 8

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp