Kiểm tra Siêu Âm (UT)

Products

1.jpg

Máy siêu âm mối hàn

Krautkrämer - USM 100

 Krautkrämer - SpotVision

Máy kiểm tra chất lượng mối hàn

Krautkrämer - SpotVision

1.png

Máy siêu âm kim loại

GE - Mentor UT

USM-36.webp

Máy siêu âm khuyết tật mối hàn

Krautkrämer - USM 36

USM_GO.jpeg

Máy siêu âm mối hàn

Krautkrämer - USM GO+

DMS_GO.png

Máy siêu âm chiều dày

Krautkrämer - DMS GO+

usn_60:60l.png

Máy siêu âm mối hàn

Krautkrämer - USN 60/60 L

7.jpg

Máy đo chiều dày vật liệu

Krautkrämer - DM5E/ DM5E DL

Model Cygnus 1 Ex

Máy đo độ dày chống cháy nổ

Model Cygnus 1 Ex

Spotchecker.jpeg

Máy siêu âm mối hàn ngành ô tô

Krautkrämer - Spotchecker

2.jpg

Máy phát hiện rò rỉ

Cygnus CygScope R

3.jpg

Máy phát hiện rò rỉ với màn hình số

Cygnus CygScope RD

Cygnus Hatch Sure.jpeg

Máy phát hiện rò rỉ nắp khoang chứa

Cygnus Hatch Sure

6.jpg

Máy đo chiều dày dưới nước

Cygnus Underwater

5.jpg

Máy đo độ dày chống cháy nổ

Cygnus 1 IS

krautkraemer_usip40.png

Máy siêu âm đa kênh

Krautkrämer - USIP 40

krautkraemer_CHAT.jpeg

Hệ thống siêu âm trục bánh xe tàu hỏa

Krautkrämer - CHAT