Kiểm tra Thẩm Thấu (PT)

Products

26.jpg

Hệ thống kiểm tra thẩm thấu

Magnaflux - ZA-1227

Xsqren2vcHbYC4Spec0tJKyEzELFhy5ZAx6GVSUj.jpeg

Hệ thống kiểm tra thẩm thấu

Magnaflux - ZA-1633

b0vNWf6JPv6UQy6hLHjo3olLueduQnkSmHLy3kSu.jpeg

Hệ thống kiểm tra thẩm thấu

Magnaflux - U&L

gv0Sx9cJOmbXyBZPzyjlcSi6knSpw7owAfgIJjar.jpeg

Thuốc hiện

Magnaflux - SKD-S2

EDhOsPAR7CxhrV6YHtvgt5yNd9oHyyCrqqlMaY6O.jpeg

Thuốc thấm

Magnaflux - SKL-SP2

4y1a0O125LQtli3yF7c7Q8P2h9Nkp6HBbY5jkrDT.jpeg

Thuốc thấm

Magnaflux - ZL-27A

wV7vf7i8BmFY5bUcKh32WZR3LhptRPRtb74BzP4F.jpeg

Chất phụ gia

Magnaflux - ZL-56

f0HhWyAqbohGAGEqqxBblLdcp6MIhyapXYITxZ1j.jpeg

Thuốc thấm rửa bằng nước

Magnaflux - ZL-19

oBECNtgS7uJCldzUoC4gtVLVM4k8815Mdte0klfI.jpeg

Thuốc thấm rửa bằng nước

Magnaflux - ZL-67

5vf1Z50KsdZSzO0hFniOkGbElhYnrVJ6UyXIxfbW.jpeg

Thuốc làm sạch SKC-S

Magnaflux - SKC-S

gdB26izuCpUbKs3Sydg8jumrju8jualo7nOh5qFw.jpeg

Thuốc thấm rửa bằng nước

Magnaflux - ZL-56-1

TDpghX700tjpEdrxi1PIymkA1CYqpAaaMnykpov7.jpeg

Thuốc thấm

Magnaflux - ZL-2C

UiTTdqM7UCFqr8J33UXPw0jIeKsZsWs9uqOT7Ds1.jpeg

Thuốc thấm rửa bằng nước

Magnaflux - ZL-60D

1iT1YdXq8ML9BpLMCs7go7Em7ZSaPEX81ugqSX5n.jpeg

Thuốc thấm rửa bằng nước

Magnaflux - ZL-15B

ZCoa9mWsTgWQhe7LLBYSr02JiB3AslGZClIE6hAo.jpeg

Thuốc thấm

Magnaflux - ZL-37

WTMMwfpeoxzFbBKQd9kQBEdjOQF9d1TgWLHeepL4.jpeg

Thuốc thấm

Magnaflux - SKL-WP2

TCCJhPdYZ3QUZS6JpIbd0he6sBWI71h2OWG06Uya.jpeg

Thuốc thấm gốc nước

Magnaflux - ZL-4C

D7aZdkv9aoUK1rBZUfCCntSnWPEiDgEUQzcEVBxA.jpeg

Thuốc thấm

Magnaflux - SKL-4C

uJ0s5hYiFcQwylyRLG6elBkjzyG0pLkt8s2yAAi1.jpeg

Thuốc hiện tan trong nước

Magnaflux - ZP-14A

ZkQKMibQzDICiqbHYdp9ojvgYyxuHO1N7taOh0ws.jpeg

Thuốc hiện

Magnaflux - ZP-5B

CH8Knhc3bx3Yx3Pww8Ivik1KGj5K8Q4lZyUaL2Sj.jpeg

Thuốc hiện dạng bột

Magnaflux - ZP-4B

UAONtNYAGFMlGoDpJW9xvd0JogTIN9KxVsTWfpdq.jpeg

Thuốc hiện khô

Magnaflux - ZP-9F

EYsqPcWc8oFMj4bWdn2q9pD48bpM3gHjh4P4z0PY.jpeg

Bút thuốc thấm

Magnaflux - SKL-SP1

Fn2EjkVwdSkruUr6I9ptWoIhrA2kmHjdkVB11563.jpeg

Đèn UV LED

Magnaflux - EV6500

tA2FIfJRJVDNLa04lUkHa6FvwX4vwDVPj1BBsMBv.jpeg

Súng phun nước

Magnaflux - Water Spray Gun

5T0Y0VTQ1sQpdZD27lUZpNUfQK38HpjkcWZQcPfp.jpeg

Bộ tấm NiCr kiểm tra độ nhạy

NiCr Test Panels

b9krs4AjP9Kb4iRHlJppN5lJkyq9qSc5k9w2CTty.png

Khối nhôm kiểm tra độ nhạy

Model 10

nwVRiGGDq3GJgXWGM8KKNEcLvePKBbnEsqivGqe8.jpeg

Súng phun thuốc hiện khô

Magnaflux - Dry Developer Spray Gun

vOEepDK3enNWurhh6o90mldTibgAHBhzhrMOB9me.png

Tỷ trọng kế

Model 11

GAwcamSzIWcMpB6lhtdI0Jve2ukdkAXg7hXd2ma5.png

Khúc xạ kế

Model 12

afFvN6WAU5ztYvKu4yTraL0fKyfKSnzy4S6veHd1.png

Dụng cụ so sánh kích thước vết nứt

Model 13

dnMxpYovALcuabyKLFy4piyyolrMMZp3svlYXolg.png

Tấm hợp kim TAM kiểm tra độ nhạy

Model 14

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp