Máy Công Cụ (Tiện - Phay - Cưa - Khoan)

Products

E5YAIuVqpVscfHBc6vXazr0sGhs21dlU6JUvhtoz.jpeg

Máy tiện vạn năng tốc độ vô cấp

ZMM - CU1250RD

LLdPCpKhYBSHVRLNCC1uWBMqttxHGDEmin5Z4qbf.png

Máy tiện vạn năng tốc độ vô cấp

ZMM - C10THS

Cnx9AjE3TYLw4xlLjbhQmy827bwipy6wR1UFG4ab.png

Máy tiện ống trong lĩnh vực dầu khí

ZMM - C10T.10, C10T. 12

oHvBDH9ddNLfBpq8BqC0tgsEHnPRrOH2RJ6pjoMm.png

Máy tiện CNC

ZMM - LCC 1250

3am0MR0jZ2sMRM3WWV6b1asRrJ8yzKMJn26chzYQ.png

Máy tiện CNC

ZMM - LT760 & LT860

prhgyCO1viIaYGwsZ5wOM83DhlH3ajPRG6ZAnHty.png

Máy tiện CNC

ZMM - LT580

zY2i7VOrfiYKKwdgCEI5WBeooozUAmUbiWloqHPN.jpeg

Máy cưa ngang 2 trục tự động - cưa xiên

Model OL 330 /500 G AP nc

6F9wZjmgvPCS6etLfjTSVrtnyc0VdAXIRDN8qkeW.jpeg

Máy cưa ngang 2 trục bán tự động - cưa thẳng

Model OL800/1000 HP

B7p3B0UciPFD2V66rd4YGX15UlI00tMLhJZit1sr.jpeg

Máy cưa ngang 2 trục tự động - cưa thẳng

Model OL500/630 AP

6UYSPI611bLGDjrz9AIQtNkV1hWV93MT4sXnPUB5.jpeg

Slotting machine

Model GD200-01

0K9mTuLGypgjsTbAwJg5J0Q9N6ftZwvkG9GHRSwq.jpeg

Máy phay đứng

Model FSS350MR & FSS450MR

LWrxHfoTUhRwBPAU1auFXYdNaumtb4dJvGF5WaCC.jpeg

Máy phay ngang bàn xoay

Model FU350MR & FU450MR

5sJMtCyrV9pBpUVel4kVPHWVl7Dg8GaWAxy4XS9p.jpeg

Surface grinding machine

Model SHPH 30.63

C25PPA55r4VioF01Voz9YjYUrm37wc1ft3C1ZvfX.jpeg

Surface grinding machine

Model SHPH 51 type 300

sXeM52lnP8GTgXcg0kNoVNGrML2IEdhUFy21bnw7.jpeg

Cylindrical grinding machine

Model SHU 321/1000

rAn8d4B4Q6hZRm5xS3en4TjKDCWNIPxUggPIV8TI.jpeg

Grinding machines with CNC

Model SHU 322/1500

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp