Máy đo Độ Bền - Kéo, Nén, Xoắn

Categories

TMGyIyhlbKWfYc9U3GgeUNs8roejQsfSRqEXLrdo.jpeg

Máy đo độ bền kéo nén

AFFRI - AURA

t2lz276E1UnuFxeRJStemoAGCRNhYNHE6lSuqhOA.jpeg

Máy kéo nén vạn năng

AFFRI - DYNO/ MICRODYNO SERIES

tnLreaEElH6miAY4x6g9l3rYnQqrDbCr609bhf60.jpeg

Máy kéo nén vạn năng

AFFRI - UTM MODEL 3MZ SERIES

4LpiuD6wY8aNaB770odyhbKGRySFsGxChKJd5iXg.jpeg

Máy kiểm tra momen xoắn tải lực cao

AFFRI - Torquemeter TM Series

oPwiAIaW8neVjugleewgEgHsGlBKB8YeEDu7jCyd.jpeg

Máy kiểm tra momen xoắn tải lực thấp

AFFRI - Torquemeter TR Series

pflKUQYOl1bj0FEO31q44aTYghMNkqwRfEVtFQnz.jpeg

Thiết bị kiểm tra lò xo "SIDE LOAD"

AFFRI - Side Load 3000

zAFmULaJuOerNwBpAwNqYSsOoAgKFr4FvhgWkLt1.jpeg

Thiết bị kiểm tra lò xo

AFFRI - 2C PLUS (1-5000 N)

HMKn89ZkiwY5ogpO8VXtwdR1ontp4Y43MGwB9P8i.jpeg

Thiết bị kiểm tra lò xo tải lực thấp

AFFRI - PC SERIES

tlTR6tmw317B3HzsbInqGridwXpmc5AojEG0CB7B.jpeg

Máy kiểm tra lò xo

AFFRI - DOMO (1-500N)

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp