Nội soi Công Nghiệp (RVI)

Products

Baker Hughes - Bike

Robotics Nội Soi

Baker Hughes - Bike

Baker Hughes - PTZ HD30

Robotics Nội Soi

Baker Hughes - PTZ HD30

mentor_visual_iq.jpeg

Thiết bị nội soi đo lường 3D

GE - Mentor Visual iQ

FgEynyDsSQYHBT0u8xdRN7SW9yXtYeWcBVkqwTPI.jpeg

Thiết bị nội soi đo lường 3D

GE - Mentor Visual iQ UV VideoProbe

GE - Mentor Flex

Thiết bị nội soi đo lường 3D

GE - Mentor Flex

22.jpg

Thiết Bị Nội Soi đo lường 3D

GE - XL Detect và XL Detect+

23.jpg

Thiết bị nội soi đo lường 3D

GE - XL Flex và XL Flex+

q1r78Sb9JEPJuC9Adte4nWHaCefiEFe7Jjj1Twh6.jpeg

Ống soi mềm

GE - FIBERSCOPE

hTHO8akQh2SUbys28zywc1MKTFIGWmv1cygc5sRL.jpeg

Ống soi Cứng

GE - Rigid borescope

6e89zcEXmYBqjg9g37WB1yRIZ6FXpoEaL4UDRE57.jpeg

Camera nội soi công nghiệp

Radiodetection - Series 400

geWB9PIGcWREvK8DMKn1v8rDrHuONtUjX3lH1CTa.jpeg

Camera nội soi công nghiệp

Radiodetection - P350

CJVLpdcN713IXLZIayrlnwDUCe04dPiqi50RzoJ7.jpeg

Camera nội soi công nghiệp

Radiodetection - P340

i6tMXRRbWS76uqODfBTCXF4ewpAwW4HerywNh8NO.jpeg

Camera nội soi công nghiệp

Radiodetection - P374 IS

5eigUHY0n12wIceDHVmZCONaq5lGY7ge88GURSq5.jpeg

Camera kiểm tra bồn bể, kiểm tra dưới nước

GE - Ca-Zoom PTZ Series

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp