Thiết bị cho ngành Nữ Trang (Vàng - Bạc)

Categories

QsP8slmlh9ETTGLa559OksKVFlFJnGFCQIEh46Pi.jpeg

Máy đo tuổi vàng

Aczet - Cube

EEutfI7Y08LvIfxo9sxxwcwdOufJVCVcxPlpnG8M.jpeg

Máy đo tuổi vàng

Aczet - Compact Eco

Pl72hf2ohRv93FLaX3tmKDRhKLISeMS8IK8D9v2g.jpeg

Máy đo tuổi vàng

Aczet - Stark

J35ffhjwEf3cL1b9ofKXmLuR2KntUO8oJLkSP4pf.jpeg

Cân chính xác 2 chữ số thập phân

Aczet - CY 2 digit

sKivGlw3uk04OjH3rD5Vz1V2wPN8xbQGt3r9tH9p.jpeg

Cân chính xác 3 chữ số thập phân

Aczet - CY 3 digit

o0LLEJdYaFLqi1mTMfxKEYGgbVjfy8HExlHqZ5n2.jpeg

Cân chính xác 4 chữ số thập phân

Aczet - CY 4 digit

z9pVmu00g5nD4jCX0jphLRSYKM17oPmoIDLv53fj.jpeg

Cân tỷ trọng xác định Karat- Khối lượng

Aczet - CY CG

YTazdA1itEeGdeRkSMH3wSdKklUC4hti2uXCrz7b.jpeg

Máy rửa siêu âm 5 Lít

Aczet - YJ 5120

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp