Thiết Bị Hiệu Chuẩn Nhiệt Độ

Products

Amatek - RTC-168

Hiệu chuẩn nhiệt độ dải trung bình -30 đến 165ºC

Amatek - RTC-168

528.jpg

Hiệu chuẩn nhiệt độ dải trung bình -45 đến 155ºC

Ametek - RTC-156/157

527.jpg

Hiệu chuẩn nhiệt độ dải trung bình -22 đến 155ºC

Ametek - RTC-158/250

530.jpg

Hiệu chuẩn nhiệt độ dải thấp -100 đến 155C

Ametek - RTC-159

529.jpg

Hiệu chuẩn nhiệt độ dải cao 33 đến 700C

Ametek - RTC-700

526.jpg

Hiệu chuẩn nhiệt độ dải trung bình -45 đến 155ºC

Ametek - RTC-187

525.jpg

Hiệu chuẩn nhiệt độ dải thấp -90 đến 125C

Ametek - PTC-125

524.jpg

Hiệu chuẩn nhiệt độ dải trung bình & cao -25->660C

Ametek - PTC-155/350/660

522.jpg

Hiệu chuẩn nhiệt độ công nghiệp 100 đến 1205°C

Ametek - CTC-1205

521.jpg

Hiệu chuẩn nhiệt độ cho tàu biển 28 to 650°C

Ametek - MTC-650A

520.jpg

Hiệu chuẩn nhiệt độ cơ bản -10 đến 400C

Ametek - ETC series

519.jpg

Cảm biến bù nhiệt DLC cho model RTC series

Ametek - DLC

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp