Thiết bị Long Range UT (LRUT)

Products

p9NjCWuCLVzbCtZyMbU1h1RIxtZxEKm5xChPF8h0.jpeg

Thiết bị siêu âm Guided Wave / Long Range UT

Guided Ultrasonics - Wavemaker G4

MUB5NuUBdkpnMloTO2C75LIhWcn4p5SSS3cRkGB1.jpeg

Kiểm tra nhanh ăn mòn tại vị trí gối đỡ đường ống

Guided Ultrasonics - QSR1

lvvduKcoo7DaCsTx57zdMAVIDx7XFVdq4IbRAvFK (1).jpeg

TubePro Software

TubePro Software

nOJmxO2kVcG5F1PdOubXslFGka1zg4x4i7RIv36Z.jpeg

EFC Processing Licence

EFC Processing Licence

35.jpg

Claw Transducers

Guided Ultrasonics - R2G

hN2gSUrMLv40RupJ5z6NN8DBDzyC1Hre4H8Um7yh.jpeg

Inflatable EFC Rings

Guided Ultrasonics - R2B

34.jpg

High Definition Rings (HD)

High Definition Rings (HD)

70cb5kl4UvQ9hTa5j5h8cjUJ3i29ZWUJ0zYkQoRf.jpeg

High Temperature Rings (HT)

High Temperature Rings

q4uhtJPKEL4Khfjd4XrHogLlBCqVTQQ7JjXyzTrw.jpeg

Low Profile Rings

Guided Ultrasonics - R2L

Oa6ml7XDsd7AfqyL0gQoYfihYuBEW6r9mUPRPctO.png

Adjustable Modules for HT Inflatable Rings

Guided Ultrasonics - R2MWHT

3EUs1oVnmGEH7LZwIXFIc9EmFtmQUDaUc0wdL57f.png

Modules for HD Inflatable Rings

Guided Ultrasonics - R2MHD

fNawm6dtV2ml5g68hs2cCRj6fbiieEarwVkxLh0l.jpeg

gPIMS Permanently Installed Sensors

Guided Ultrasonics - R2P

NzdchnA8VyGJj7cxsVK0n90aKou8py1uw3RbtyN5.jpeg

T-Scan Internal Probes

Guided Ultrasonics - R2J

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp