Thiết Bị Phân Tích Độ Tròn

Products

3aXlXlOHy0gRueUaz1xSIhQO9dJ3wkYOfxNwhPYJ.jpeg

Thiết bị phân tích độ tròn để bàn

Taylor Hobson - Surtronic R50-R80

W4BJkZUcD5VIStjGlJ4gHryPc0gWKwFuq6gFecUa.jpeg

Thiết bị phân tích độ tròn để bàn

Taylor Hobson - Surtronic R100 Series

tAxgU7de5vMwSbJzh2Vv1w4hJH8NLLuLGuTqeTQP.jpeg

Thiết bị phân tích độ tròn để bàn

Taylor Hobson - Talyrond 130

qOLzUQW9D0IkCTuNZWQ1kMvBUYSFNkkxc8xU62jU.jpeg

Thiết bị phân tích độ tròn để bàn

Taylor Hobson - Talyrond 131c

auiu8fvsbSKKdH25vk8IxlI1lFfSdwuTMBBQ5z1s.jpeg

Máy phân tích độ tròn, độ nhám, biên dạng

Taylor Hobson - Talyrond 595H Range

cLx2f4xKIzEWEaViexCEk9xrKJZajvFBduT3qGNV.jpeg

Máy phân tích độ tròn, độ nhám, biên dạng tự động

Taylor Hobson - Talyrond 585H Range

oCQAiWJsrjpK1KtfdzgF6QCFGGlNqgjbTpAatu3D.jpeg

Máy phân tích độ tròn, độ nhám, biên dạng

Taylor Hobson - Talyrond 565H Range

z1ILNQZdUtwgisvOGpS1mHz9VA4GML4k1ZICbTvC.jpeg

Thiết bị phân tích độ tròn chính xác

Taylor Hobson - Talyrond 400H Range

HYO7NGle8UCEqBv6Ree5WPSpPDjBz7pW6eOb2bK5.jpeg

Thiết bị phân tích độ tròn đa mẫu đồng thời

Taylor Hobson - TalyMaster

FtIFkTE3d785fT0zISXHBGFdDQqiVYm2BK0FRFd6.jpeg

Thiết bị phân tích độ tròn kích thước siêu lớn

Taylor Hobson - Talyrond 450

lXcffNpjhz87D3oFn9lijsSltceqNBa5NqiWzE3g.jpeg

Thiết bị phân tích độ tròn kích thước lớn

Taylor Hobson - Talyrond 565/585XL