cool background
Techincal Services
Training Service

Training Service

Quoc Huy Training Center regularly organizes training courses for Non-Destructive Testing (NDT), Electric Motor Analysis, Vibration Analysis, specifically as follows:

  • Ultrasound examination (UT) - level 1, level 2, level 3.
  • Phase Array (PA) ultrasound examination - level 1, level 2, level 3.
  • Magnetic Test (MT) - level 1, level 2, level 3.
  • Penetration test (PT) - level 1, level 2, level 3.
  • Radiological examination (RT) - level 1, level 2, level 3.
  • Eddy Current Test (ECT) - level 1, level 2, level 3.
  • Remote visual inspection (RVI)
  • Hardness Test (HT)
  • Check Electric Motor
  • Vibration analysis - level 1, level 2, level 3.

Applicable standards: SNT-TC-1A, ISO 9712, PCN, ISO-18436-2

training2.webp
Vibration analysis training
training1.webp
Ultrasound examination training

Other services

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp