cool background
Techincal Services
レンタルサービスと現地調査

レンタルサービスと現地調査

現場での正確かつ迅速な検査のニーズを満たすために、Quoc Huy はお客様に次のようなソリューションを提供します。

エンジンの内視鏡検査
エンジンの内視鏡検査
材料構成を確認する
材料構成を確認する
モーターをチェックしてください
モーターをチェックしてください
素材の厚さを確認する
素材の厚さを確認する

Other services

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp