cool background
Techincal Services
렌탈서비스 및 현장점검

렌탈서비스 및 현장점검

Quoc Huy는 현장에서 정확하고 빠른 검사 요구를 충족하기 위해 고객에게 다음과 같은 솔루션을 제공합니다.

엔진 내시경 검사
엔진 내시경 검사
재료 구성 확인
재료 구성 확인
모터 확인
모터 확인
재료 두께 확인
재료 두께 확인

Other services

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp