Bài Viết

Cập nhật các thông tin mới nhất của chúng tôi

Thông tin ứng dụng

XRF Microspot: Công nghệ tiên tiến ngay trên bàn làm việc

XRF Microspot: Công nghệ tiên tiến ngay trên bàn làm việc
Giới thiệu Sản phẩm

Thiết bị XRF cho ứng dụng Khảo cổ, đánh giá niên hạn

Thiết bị XRF cho ứng dụng Khảo cổ, đánh giá niên hạn
Giới thiệu Sản phẩm

Giới thiệu về mẫu chuẩn ARMI

Giới thiệu về mẫu chuẩn ARMI
Giới thiệu Sản phẩm

Máy đo độ cứng Rockwell cầm tay AFFRI MK II

Máy đo độ cứng Rockwell cầm tay AFFRI MK II
Thông tin ứng dụng

Thiết bị đo CMM - Giải pháp đo lường chính xác trong công nghiệp

Thiết bị đo CMM - Giải pháp đo lường chính xác trong công nghiệp
Giới thiệu Sản phẩm

Giới thiệu dòng sản phẩm Mentor EM

mentor_em.jpeg
Thông tin ứng dụng

Cấu tạo của máy quang phổ

OE750-Foundry-JPG-4.webp
Thông tin ứng dụng

Các phương pháp kiểm tra không phá hủy (NDT)

USM-Go.jpeg
Thông tin ứng dụng

Huỳnh quang tia X (XRF) là gì?

Huỳnh quang tia X (XRF) là gì?
Giới thiệu Sản phẩm

Giới thiệu dòng sản phẩm OE720 & OE750 của Hitachi High-Tech

spectrometer.jpeg