Bài Viết

Cập nhật các thông tin mới nhất của chúng tôi

Sự kiện

Chuỗi sự kiện triển lãm lớn nhất trong năm 2022 của Quốc Huy

exhibition image.jpg
Thông tin ứng dụng

Phương pháp đo độ cứng Leeb

proceq_leeb_testing_be8e95fd52.jpg
Sự kiện

VIAF Da Nang exhibition 15/09 - 17/09

viaf.webp
Thông tin ứng dụng

Phương pháp đo độ cứng Vickers

vickers_hardnesstest.jpeg
Thông tin ứng dụng

Cấu tạo của máy quang phổ

OE750-Foundry-JPG-4.webp
Thông tin ứng dụng

Các phương pháp kiểm tra không phá hủy (NDT)

USM-Go.jpeg
Thông tin ứng dụng

Máy siêu âm đo độ dày hoạt động như thế nào?

cygnus_6plus.webp
Thông tin ứng dụng

Phương pháp đo độ cứng Brinell

hardness.jpeg
Thông tin ứng dụng

Phương pháp đo độ cứng Rockwell

rockwell_hardnesstest.jpeg
Giới thiệu Sản phẩm

Giới thiệu dòng sản phẩm Mentor EM

mentor_em.jpeg