Bài Viết

Cập nhật các thông tin mới nhất của chúng tôi

Thông tin ứng dụng

Cấu tạo của máy quang phổ

OE750-Foundry-JPG-4.webp
Thông tin ứng dụng

Các phương pháp kiểm tra không phá hủy (NDT)

USM-Go.jpeg
Thông tin ứng dụng

Huỳnh quang tia X (XRF) là gì?

xrf.png
Giới thiệu Sản phẩm

Giới thiệu dòng sản phẩm OE720 & OE750 của Hitachi High-Tech

spectrometer.jpeg
Sự kiện

Chuỗi sự kiện triển lãm lớn nhất trong năm 2022 của Quốc Huy

exhibition image.jpg
Thông tin ứng dụng

Phương pháp đo độ cứng Leeb

proceq_leeb_testing_be8e95fd52.jpg
Sự kiện

VIAF Da Nang exhibition 15/09 - 17/09

viaf.webp
Thông tin ứng dụng

Phương pháp đo độ cứng Vickers

vickers_hardnesstest.jpeg
Thông tin ứng dụng

Máy siêu âm đo độ dày hoạt động như thế nào?

cygnus_6plus.webp
Thông tin ứng dụng

Phương pháp đo độ cứng Brinell

hardness.jpeg