Bài Viết
Training cho công ty NDT tại Vũng Tàu 26-1-22
Dự án

Training cho công ty NDT tại Vũng Tàu 26-1-22

Ngày 09-03-2022

Training cho khách hàng NDT cho các thiết bị Hitachi OE720, Intron S1200.

Training máy intron S1200
Training máy Intron S1200

 

Training máy intron S1200
Training máy intron S1200

 

Training máy OE720
Training máy OE720

 

Training máy Intron S1200
Training máy Intron S1200