Bài Viết
Training cho công ty NDT tại Vũng Tàu 26-1-22
Dự án

Training cho công ty NDT tại Vũng Tàu 26-1-22

Ngày

Training cho khách hàng NDT cho các thiết bị Hitachi OE720, Intron S1200.

Training máy intron S1200
Training máy Intron S1200

 

Training máy intron S1200
Training máy intron S1200

 

Training máy OE720
Training máy OE720

 

Training máy Intron S1200
Training máy Intron S1200
Các bài viết khác
USM-Go.jpeg
Thông tin ứng dụng
Kiểm tra không phá hủy (NDT) chiếm phần lớn thử nghiệm được thực hiện trong ngành sản xuất công nghiệp và dịch vụ kỹ thuật của chúng tôi.
Huỳnh quang tia X (XRF) là gì?
Thông tin ứng dụng
Huỳnh quang tia X (XRF) thường có thể phân tích các nguyên tố từ natri đến uranium, trong chất rắn, chất lỏng và bột.
OE750-Foundry-JPG-4.webp
Thông tin ứng dụng
Máy quang phổ là dụng cụ dùng để phân tích những chùm ánh sáng từ phức tạp biến hóa thành đơn sắc. Chúng hoạt động dựa trên những sự biến đổi của ánh sáng.