Bài Viết
Training cho công ty NDT tại Vũng Tàu 26-1-22
Dự án

Training cho công ty NDT tại Vũng Tàu 26-1-22

Ngày

Training cho khách hàng NDT cho các thiết bị Hitachi OE720, Intron S1200.

Training máy intron S1200
Training máy Intron S1200

 

Training máy intron S1200
Training máy intron S1200

 

Training máy OE720
Training máy OE720

 

Training máy Intron S1200
Training máy Intron S1200
Các bài viết khác
XRF Microspot: Công nghệ tiên tiến ngay trên bàn làm việc
Thông tin ứng dụng
Nếu bạn đang làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kiểm tra chất lượng, hoặc bất kỳ ngành công nghiệp nào liên quan đến vật liệu, bạn có thể đã nghe nói về XRF.
Thiết bị XRF cho ứng dụng Khảo cổ, đánh giá niên hạn
Giới thiệu Sản phẩm
X-MET8000 Expert là một công cụ có giá trị trong việc bảo tồn bộ phận của Bảo tàng
Giới thiệu về mẫu chuẩn ARMI
Giới thiệu Sản phẩm
Các vật liệu chuẩn của ARMI được sản xuất từ những vật liệu sẵn có được phân tích bởi các phòng thí nghiệm là thành viên của ILAP.