Sản Phẩm

Products

10 Step Block

Mẫu chuẩn 10 bậc

10 Step Block

12-Piece

Fillet Weld Set

12-Piece

4-Step Block

Mẫu chuẩn 4 bậc

4-Step Block

5 step block

Mẫu chuẩn 5 bậc

5 step block

7- Piece

Fillet Weld Set

7- Piece

8-Step Block

Mẫu chuẩn 8 bậc VW

8-Step Block

lFjADtMDnIAjUBoeFgIV1arGW8kjXF1sFOfnSncv.jpeg

Máy cắt laser

Aczet - CFC Series

yhXpsNX5Sz4a5t2xcWTj8e45qz7XEXFu8w3Klgmi.jpeg

Máy khắc laser (Fiber Laser)

Aczet - CFM10F / CFM20F

lYYTxvcFKI3QPAPePfOKoN73hYRWozoDaSraNnTP.png

Máy khắc laser (Fiber Laser)

Aczet - CFM 20B

v7Ilfn01ISxpP8R0SX56L6Eg95i0FC8IAsX8zDLa.jpeg

Máy khắc laser (Fiber Laser)

Aczet - CFM LM

38.jpg

Máy Hàn Điểm

Aczet - CML –W 150

39.jpg

Máy khắc Laser – dành cho phi kim loại

Aczet - CO2 139 & 69

gxQ7FeogeTKr8B1AAcae65dNkLGGT34PBEIjyEna.png

Máy khắc Laser – dành cho kim loại và phi kim

Aczet - CO2 series

EEutfI7Y08LvIfxo9sxxwcwdOufJVCVcxPlpnG8M.jpeg

Máy đo tuổi vàng

Aczet - Compact Eco

QsP8slmlh9ETTGLa559OksKVFlFJnGFCQIEh46Pi.jpeg

Máy đo tuổi vàng

Aczet - Cube

J35ffhjwEf3cL1b9ofKXmLuR2KntUO8oJLkSP4pf.jpeg

Cân chính xác 2 chữ số thập phân

Aczet - CY 2 digit

sKivGlw3uk04OjH3rD5Vz1V2wPN8xbQGt3r9tH9p.jpeg

Cân chính xác 3 chữ số thập phân

Aczet - CY 3 digit

o0LLEJdYaFLqi1mTMfxKEYGgbVjfy8HExlHqZ5n2.jpeg

Cân chính xác 4 chữ số thập phân

Aczet - CY 4 digit

z9pVmu00g5nD4jCX0jphLRSYKM17oPmoIDLv53fj.jpeg

Cân tỷ trọng xác định Karat- Khối lượng

Aczet - CY CG

36.jpg

Máy hàn laser

Aczet - Forza 160

37.jpg

Máy hàn điểm dùng để sửa khuôn mẫu

Aczet - ML 200W

Pl72hf2ohRv93FLaX3tmKDRhKLISeMS8IK8D9v2g.jpeg

Máy đo tuổi vàng

Aczet - Stark

YTazdA1itEeGdeRkSMH3wSdKklUC4hti2uXCrz7b.jpeg

Máy rửa siêu âm 5 Lít

Aczet - YJ 5120

zAFmULaJuOerNwBpAwNqYSsOoAgKFr4FvhgWkLt1.jpeg

Thiết bị kiểm tra lò xo

AFFRI - 2C PLUS (1-5000 N)

9.jpg

Máy đo độ cứng

AFFRI - 206EX

10.jpg

Máy đo Độ Cứng

AFFRI - 206RT

dTsLFEA6JtC0Kar7nLLqwY278eVejkKC0NRPxXWh.jpeg

Máy đo độ cứng đặc biệt cho dây truyền SX PRS

AFFRI - 330 PRS

TMGyIyhlbKWfYc9U3GgeUNs8roejQsfSRqEXLrdo.jpeg

Máy đo độ bền kéo nén

AFFRI - AURA

HdOO24iaoVv2S076tuivWHWY6MDiajoRCCOLR4oZ.jpeg

Máy đo độ cứng tự động với tay Robot ARM

AFFRI - Automatic Robot Measurement

DGFotrqSUgD25bqGeYJGVCzdKE76KiybaQSBEspt.jpeg

Kính hiển vi điện tử đo vết lõm Brinell

AFFRI - BK20

DBHHi1CXUQNDmpsLZ51KDlCvJF3hxaePHLBiAWrw.png

Máy đo độ cứng tự động trên DCSX GAS BOTTLE

AFFRI - Customize Solutions

1Epgx4XxwahCRRJX61QqIph347wXnRGaSX0TPboU.jpeg

Máy Đo Độ Cứng Tự Động Trên Dây Truyền SX

AFFRI - Customized Solutions

yANAZVf1ah5iXn3N6LEfB4MBAm1CuR5FG6m7F0eA.jpeg

DAKO 300 HIGH TEMPERATURE

AFFRI - DAKO 300

Qn8DH8Enoosylju1vqAiQMOCsbHEsXMirNedoTby.jpeg

Máy đo độ cứng tự động

AFFRI - DAKO JOMINY

affri_dakomaster300.jpeg

Máy đo Độ Cứng

AFFRI - DAKOMASTER 300

affri_dm2.webp

Máy đo Độ Cứng

AFFRI - DM2

tlTR6tmw317B3HzsbInqGridwXpmc5AojEG0CB7B.jpeg

Máy kiểm tra lò xo

AFFRI - DOMO (1-500N)

t2lz276E1UnuFxeRJStemoAGCRNhYNHE6lSuqhOA.jpeg

Máy kéo nén vạn năng

AFFRI - DYNO/ MICRODYNO SERIES

zWrjeNQLCqdbm8zkMDvNg5eogp28EIB9fMdXnQoc.jpeg

Máy đo độ cứng Nhựa - cao su cầm tay

AFFRI - Electronic

14.jpg

Máy đo Độ Cứng

AFFRI - INTEGRAL 1

15.jpg

Máy đo Độ Cứng

AFFRI - LD 3000 AF

pYlz0NuyZTa2omDZmRlGh80AlhB1LZNZYocX6YjF.png

Thiết bị kiểm tra độ cứng Brinell

AFFRI - LD SERIES

HHmgDr3azEADkUE7LAliKBEMrZhhqL1Sw9YO7HUo.jpeg

Máy đo độ cứng trục khủy, trục cam

AFFRI - MATRIX

VF3q9eNIpCWCKnz7GASXpM8BUy8iT6FcTQX6EW6V.jpeg

Máy đo độ cứng Nhựa - Cao su IRHD

AFFRI - MicroIRHD

TRcxxCBN1xxv8MYW1mrImO1UiZgFBSCZyBYFKoft.jpeg

Máy đo độ cứng Nhựa - Cao su tự động

AFFRI - MICRODAKO

8.jpg

Máy đo độ cứng Rockwell cầm tay

AFFRI - MKII

qF0Im4gzsccPoKjvA74gpBFE5bK8uYt2MNjEBgVl.jpeg

Máy đo độ cứng bình khí tự động

AFFRI - MRS BOT

xkc4b1rZhV4cm2xX3hK3d6fRF4qDG8zfv7lPVRaf.jpeg

Máy đo độ cứng dành riêng cho Trái Cây

AFFRI - MRS FRU

11.jpg

Máy đo Độ Cứng

AFFRI - MRS Jet 3000

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp