TSB9QuWdomJtZBFy5mBkzFbhlLCuBmTXR6dDwqE5.png

Thiết bị đo độ cứng di động

AFFRI - WIKI 30

Portable hardness tester for micro/macro Vickers and Knoop methods with indentation autoreading.

Thông Số Kỹ Thuật

Tổng quan
StandardsDIN-EN-ISO 6506 / DIN-EN-ISO 6507 / DIN-EN-ISO 4545 / ASTM-E92 / ASTM 384 / JIS Z231
Horizontal head strokeca 5 mm
Vertical head stroke0/90 mm motorized
Objectives100X, 200X, 400X
IndentersVickers (Knoop and Brinell on request)
Test loadsVickers (Knoop on request): 0.9807 - 1.961 - 2.942 - 4.903 - 9.807 - 19.61 - 29.42 - 49.03 - 61,29 - 98.07 - 147.1 - 152.98 - 196.14 - 245.17 - 294.21 N
(0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6.25 - 10 - 15 - 15.6 - 20 - 25 - 30 kgf)
Feasible testsVickers: HV0.1 - HV0.2 - HV0.3 - HV0.5 - HV1 - HV2 - HV3 - HV5 - HV10 - HV20 - HV30
Knoop (On request): HK0.1 - HK0.2 - HK0.3 - HK0.5 - HK1
Brinell (On request)
AccuracyBetter than 0.1 %

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp