1243.png

Đĩa cắt chuyên dụng cho máy cắt ống

Esco Tool- Saw Blades

Đĩa cắt được sử dụng cho tất cả máy cắt ống hoạt động bằng khí nén của Esco tool. Không gia nhiệt khi cắt trên nhiều loại vật liệu,

Đặc Tính Kỹ Thuật

Đĩa cắt chuyên dụng được sử dụng cho tất cả máy cắt ống hoạt động bằng khí nén của Esco tool. Không gia nhiệt khi cắt trên nhiều loại vật liệu, hỗ trợ cho quá trình sản xuất và hàn ống.

Thông Số Kỹ Thuật

 

ABRASIVE BLADES
93.png
94.png
95.png
96.png
97.png
98.png
99.png
100.png
101.png
102.png
103.png
66.png
66.png
66.png
66.png
CARBIDE BLADES
104.png
105.png
106.png
66.png
66.png

Sản phẩm cùng Danh mục