GE- DD

Cáp kết nối đầu dò siêu âm các loại

GE- DD

Cáp kết nối đầu dò siêu âm các loại

Ứng Dụng

No.Loại dây cáp/ Part NumberChiều dài dây cáp m (ft)Impedance (ohms)Giắc kết nối trên transducerGiắc kết nối trên thiết bị
1CL 3312 (6.5)50MicrodotLEMO-00
2MPKLL 22 (6.5)50LEMO-00LEMO-00
3MPKL 22 (6.5)50LEMO-00LEMO-1
4MPKM 22 (6.5)50MicrodotLEMO-1
5PKP 22 (6.5)75LEMO-03 WaterproofLEMO-1
6PKI 22 (6.5)75UHF WaterproofLEMO-1
7PKLL 22 (6.5)75LEMO-1LEMO-1
8PKTL 22 (6.5)50LEMO-1 WaterproofLEMO-1
9SEKG 22 (6.5)50LEMO-00 Dual Plug2x LEMO-1
10SEKL 22 (6.5)502x LEMO-002x LEMO-1
11SEKM 22 (6.5)502x Microdot2x LEMO-1
12SEKN 22 (6.5)501x Microdot, 1x Microdot, Large2x LEMO-1
13VKLL 55 (16.4)75LEMO-1 CouplingLEMO-1
14MD-BNC1.8 (6)50MicrodotBNC
15MD-BNC 123.6 (12)50MicrodotBNC
16MMD-BNC1.8 (6)50MMDBNC
17MD/RA-BNC1.8 (6)50Right Angle MicrodotBNC
18BNC-BNC1.8 (6)50BNCBNC
19BNC-BNC 123.6 (12)50BNCBNC
20UHF-BNC1.8 (6)50UHF Non-waterproofBNC
21L1-BNC1.8 (6)50LEMO-1BNC
22UHF/WP-BNC1.8 (6)75UHF WaterproofBNC
23Dual MMD-BNC1.8 (6)502x MMD2x BNC
24Dual MD-BNC1.8 (6)502x Microdot2x BNC

Sản phẩm cùng Danh mục