KhEHqMcWvw6zIxZCcmTfqTmrYQNMtLk0w0Y82t0e.jpeg

STRUCTURIX S Eco

GE - Eco

Chu kỳ rửa Film 5/8 phút, tốc độ rửa Film 720 fiml/h (6x12cm), 30 film/h (35x43cm)

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Chu kỳ rửa film: 5 phút/ 8 phút
  • Năng suất: 720 film/h (6 x 12 cm), 30 film (35 x 43 cm)
  • Tốc độ: 51 cm/min với chu kỳ 5 phút, 32 cm/min với chu kỳ 8 phút
  • Kích thước film: nhỏ nhất 6 x12 cm; lớn nhất rộng 43.2 cm,dài không giới hạn.
  • Kích thước bể chứa: Bể chứa thuốc hiện 41.5L; Bể chứa thuốc hãm (F1/F2) 41.5L/29L; Bể chứa nước rửa cuối cùng: 29L
  • Hóa chất: Thuốc hiện ecoStart+ecoDEV, thuốc hãm ecoFIX
  • Kích thước (LxWxH): 162 x 71 x 123 cm
  • Khối lượng: 285 kg
  • Nguồn: 220VAC, 50Hz

Ứng Dụng

Sử dụng để xử lý Film, thay con người để rửa các film nhựa trong chụp phóng xạ

Sản phẩm cùng Danh mục