KhEHqMcWvw6zIxZCcmTfqTmrYQNMtLk0w0Y82t0e.jpeg

STRUCTURIX S Eco

GE - Eco

Chu kỳ rửa Film 5/8 phút, tốc độ rửa Film 720 fiml/h (6x12cm), 30 film/h (35x43cm)

Đặc Tính Kỹ Thuật
  • Chu kỳ rửa film: 5 phút/ 8 phút
  • Năng suất: 720 film/h (6 x 12 cm), 30 film (35 x 43 cm)
  • Tốc độ: 51 cm/min với chu kỳ 5 phút, 32 cm/min với chu kỳ 8 phút
  • Kích thước film: nhỏ nhất 6 x12 cm; lớn nhất rộng 43.2 cm,dài không giới hạn.
  • Kích thước bể chứa: Bể chứa thuốc hiện 41.5L; Bể chứa thuốc hãm (F1/F2) 41.5L/29L; Bể chứa nước rửa cuối cùng: 29L
  • Hóa chất: Thuốc hiện ecoStart+ecoDEV, thuốc hãm ecoFIX
  • Kích thước (LxWxH): 162 x 71 x 123 cm
  • Khối lượng: 285 kg
  • Nguồn: 220VAC, 50Hz
Ứng Dụng

Sử dụng để xử lý Film, thay con người để rửa các film nhựa trong chụp phóng xạ

Sản Phẩm Cùng Danh Mục

Không có sản phẩm nào