XiCsEVsnunGoLp8PpXoemkq1YMpWXgF2ARSGjtXs.jpeg

Thiết bị rửa film tự động

GE - NDT U

Chu kỳ rửa Film 5/8 phút, tốc độ rửa Film 375 film/h (9 x 12 cm), 40 film/h (35x 43 cm)

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Chu kỳ rửa film: 8 phút
  • Năng suất: 375 film/h (9 x 12 cm), 40 film/h (35x 43 cm)
  • Tốc độ: 23 cm/min
  • Kích thước film: nhỏ nhất 6 x12 cm; lớn nhất rộng 43.2 cm,dài không giới hạn.
  • Kích thước bể chứa: Bể chứa thuốc hiện 24L; Bể chứa thuốc hãm 20L; Bể chứa nước rửa cuối cùng: 20L
  • Nước: Áp suất 1-> 8 bar; PH: 6.5 -> 8; Nhiệt độ (cực tiểu): 5ºC
  • Hóa chất: Thuốc hiện G135+G135s; Thuốc hãm G335
  • Kích thước (LxWxH): 125cm x 68cm x 106cm
  • Khối lượng: 175kg
  • Nguồn: 220VAC, 50Hz

Ứng Dụng

Sử dụng để xử lý Film, thay con người để rửa các film nhựa trong chụp phóng xạ

Sản phẩm cùng Danh mục