rrCwSmr4ux05z57hFcdqN8JBEoaC4Q64Fj4BlZHq.jpeg

Thiết bị rửa film tự động

GE - NOVA

Vận hành đơn giản, hiệu suất cao với tốc độ rửa 30 film/giờ

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Chu kỳ rửa film: 8 phút
  • Năng suất: 30 film (35 x 43 cm)
  • Kích thước film: nhỏ nhất 6 x12 cm; lớn nhất rộng 43.2 cm, dài không giới hạn.
  • Kích thước bể chứa: Bể chứa thuốc hiện 10L; Bể chứa thuốc hãm10L; Bể chứa nước rửa cuối cùng: 10L; Có cảm biến mức nước
  • Hóa chất: Thuốc hiện G135+G135s/ ecoDev; Thuốc hãm G335
  • Kích thước (LxWxH): 119 x 68 x 57 cm
  • Khối lượng: 80 kg
  • Nguồn: 220VAC, 50Hz

Ứng Dụng

Sử dụng để xử lý Film, thay con người để rửa các film nhựa trong chụp phóng xạ

Sản phẩm cùng Danh mục