AcnNCUTFHKPA6asBlAzzzMRZDi7FOQVtzdwGEM6F.jpeg

Hóa chất rửa film

GE - STRUCTURIX Chemicals

Dung dịch với chất lượng tốt, không gây độc hại nguy hiểm phù hợp trong kiểm tra chụp ảnh phóng xạ. Có dung dịch rửa film bằng tay và tự động.

Đặc Tính Kỹ Thuật

 • Hóa chất dùng rửa film bằng tay
  • Thuốc hiện Agfa Structurix G 128 Developer
  • Thuốc hãm Agfa Structurix G 328 Fixer
 • Hóa chất dùng cho máy rửa film tự động
  • Thuốc hiện Agfa Structurix G 135 Developer & Agfa NDT G 135 Starter
  • Thuốc hãm Agfa Structurix 335 Fixer
  • Thuốc hiện Agfa Structurix ecoSTART + ecoDEV
  • Thuốc hãm Agfa Structurix ecoFIX
  • Thuốc làm sạch Structurix DEVCLEAN và Structurix FIXCLEAN.

Ứng Dụng

Xử lý film chụp ảnh phóng xạ truyền thống.

Sản phẩm cùng Danh mục