KQwHxgSPo0PW7SxU0siMGXIqVrJY5MFAjprHGGZw.jpeg

Thiết bị phát tia X dạng xung

Golden Engineering - XRS-3

XRS-3 với công nghệ phát tia X- Ray dạng xung, nhỏ gọn, cơ động và dễ sử dụng.

Đặc Tính Kỹ Thuật

 • Kích thước bao gồm Pin: 14" (35.6 cm) x 4.5" (11.5 cm) x 7.5" (19.0 cm)
 • Khối lượng: 12lbs (5.4kg)
 • Liều ra: 4.0 mR/xung cực đại, 2.6 mR/xung cực tiểu, khoảng cách đo 12in bắt đầu từ nguồn
 • Tốc độ phát xung: 15 xung/ giây
 • Kích thươc nguồn ra: 1/8 in. (3 mm)
 • Năng lượng xung phát lớn nhất: 270 KVP
 • Độ xuyên thấu trong thép: 1” (25,4mm)
 • Độ rộng xung: 50 nano giây
 • Dòng cấp: 20 amps @ 13.4 volts
 • Nguồn cấp: DeWalt® 14.4 volt, Pin sạc Nickel
 • Nhiệt độ hoạt động: -10 đến 1200F (-23 đến 500 C)
 • Chu kỳ hoạt động: 200 xung mỗi 4 phút (3000 xung/giờ)
 • Làm ấm: không yêu cầu
 • Bảo hành 1 năm

Thông Số Kỹ Thuật

Tổng quan
Kích thước bao gồm Pin: 14" (35.6 cm) x 4.5" (11.5 cm) x 7.5" (19.0 cm)
Khối lượng: 12lbs (5.4kg)
Liều ra: 4.0 mR/xung cực đại, 2.6 mR/xung cực tiểu, khoảng cách đo 12in bắt đầu từ nguồn
Tốc độ phát xung: 15 xung/ giây
Kích thươc nguồn ra: 1/8 in. (3 mm)
Năng lượng xung phát lớn nhất: 270 KVP
Độ xuyên thấu trong thép: 1” (25,4mm)
Độ rộng xung: 50 nano giây
Dòng cấp: 20 amps @ 13.4 volts
Nguồn cấp: DeWalt® 14.4 volt, Pin sạc Nickel
Nhiệt độ hoạt động: -10 đến 1200F (-23 đến 500 C)
Chu kỳ hoạt động: 200 xung mỗi 4 phút (3000 xung/giờ)
Làm ấm: không yêu cầu
Bảo hành: 1 năm

Sản phẩm cùng Danh mục