hN2gSUrMLv40RupJ5z6NN8DBDzyC1Hre4H8Um7yh.jpeg
Thiết bị Long Range UT (LRUT)
Guided Ultrasonics - R2B

Inflatable EFC Rings

Guided Ultrasonics - R2B

Phù hợp cho đường kính ống từ 6 inch đến 60 inch. Nhiết độ làm việc tối đa 70°C. Có thể thay đổi tần số hoạt động. Dễ dàng thay thế các biết tử. Có khả năng...

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Lightweight transduction system
  • Hold transducer modules that can be moved from ring to ring
  • Effective on large diameter pipes (6” plus)
  • Inflated with simple pneumatic pump (approx. 25 psi)
  • Automatic ring detection
  • Max operating temperature of 70C
  • Only requires about 2.5” radial clearance around the pipe (and 8” of axial clearance along the pipe)

Sản phẩm cùng Danh mục