q4uhtJPKEL4Khfjd4XrHogLlBCqVTQQ7JjXyzTrw.jpeg
Thiết bị Long Range UT (LRUT)
Guided Ultrasonics - R2L

Low Profile Rings

Guided Ultrasonics - R2L

Phù hợp cho ống có đường kính nhỏ hơn đường kính danh định. Dải ống kiểm tra từ 3 inch đến 6 inch

Sản phẩm cùng Danh mục