3EUs1oVnmGEH7LZwIXFIc9EmFtmQUDaUc0wdL57f.png
Thiết bị Long Range UT (LRUT)
Guided Ultrasonics - R2MHD

Modules for HD Inflatable Rings

Guided Ultrasonics - R2MHD

Used to ‘populate’ HD inflatable rings with transducers Fixed spacing with 4 transducers per module

Đặc Tính Kỹ Thuật
  • Used to ‘populate’ HD inflatable rings with transducers
  • Fixed spacing with 4 transducers per module

Sản Phẩm Cùng Danh Mục

Không có sản phẩm nào