34.jpg
Thiết bị Long Range UT (LRUT)
High Definition Rings (HD)

High Definition Rings (HD)

High Definition Rings (HD)

Sử dụng tần số cao, tăng độ nhạy phát hiện khuyết tật khi kiểm tra

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Operates at higher frequency.
  • Similar to other inflatable rings, using transducer modules that can be moved from ring to ring.
  • Special 4 transducer modules

Sản phẩm cùng Danh mục