70cb5kl4UvQ9hTa5j5h8cjUJ3i29ZWUJ0zYkQoRf.jpeg
Thiết bị Long Range UT (LRUT)
High Temperature Rings

High Temperature Rings (HT)

High Temperature Rings

Hoạt động ở nhiệt độ 300°C (tiếp xúc liên tục 15 phút) và 340°C (tiếp xúc lên tục 5 phút). Có thể thay đổi tần số hoạt động. Dễ dàng thay thế các biến tử

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Can inspect pipe that is operating at up to 300ºC
  • Similar to inflatable rings, using transducer modules that can be moved from ring to ring


 

Sản phẩm cùng Danh mục