p58fC4z2xwULKwVtlXAXZHJN48qZwv3TXkH6KH3P.jpeg

Thiết bị MFL kiểm tra cáp

INTRON - MH40 - 64

Kiểm tra cáp với đường kính từ 40-64 mm

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Cấp chính xác LMA ±1%
  • Tốc độ kiểm tra 0-2 m/s
  • Cảm biến: 1 cặp (MH 40-64) Không thể tách rời
  • Cấp bảo vệ IP65 (MH 40-64)

Thông Số Kỹ Thuật

Tổng quan
Cấp chính xác LMA: ±1%
Tốc độ kiểm tra:0 đến 2 m/s
Cảm biến:1 cặp
Liner bằng nhựa:5 cặp l
Nhiệt độ làm việc: -10°…+50°C
Cấp bảo vệ:IP65
Nặng:15 kg
Kích thước:330 x 235 x 190 mm

Sản phẩm cùng Danh mục