YXhjW3RsliBqydDZ8bbilT64QO3taz35Zc1YDleM.jpeg

Thiết bị MFL kiểm tra cáp

INTRON - MH80 - 120

Kiểm tra cáp với đường kính từ 80-120 mm

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Cấp chính xác LMA ±2%
  • Tốc độ kiểm tra 0,2-1,5 m/s
  • Cảm biến: 8 cặp (MH 80- 120)
  • Cảm biến: 10 cặp (MH 100- 150)
  • Cấp bảo vệ Ip54

Thông Số Kỹ Thuật

Tổng quan
Cấp chính xác LMA: ±2%
Tốc độ kiểm tra: 0,2 đến 1,5 m/s
Cảm biến: 8 cặp
Nhiệt độ làm việc: -10°…+50°C
Cấp bảo vệ: IP54
Nặng: 163 kg
Kích thước: 895 × 520 × 440 mm

Sản phẩm cùng Danh mục