vaTCG69c0gGO2gtxsBi5yXurVMkBQByAfJCqwCfs.png
Kiểm tra Từ Tính (MT)
Magnaflux - 14A Aqua-Glo

Mực từ huỳnh quang pha sẵn

Magnaflux - 14A Aqua-Glo

Pha sẵn, loại bình xịt được pha với nước độ nhạy rất cao dùng chung với đèn tia cực tím

Đặc Tính Kỹ Thuật
  • Mực từ đã được pha sẵn của 14A với dầu Carrier II, dạng bình phun có thể sử dụng được ngay.
Mã số:Quy cách:
01-1725-38 Thùng 12 bình phun                                                                                            
Ứng Dụng

Sử dụng kèm các thiết bị kiểm tra từ tính.

Sản Phẩm Cùng Danh Mục

Không có sản phẩm nào