NEXloE5t0xmDOhXLLTWzlvZwRJTJmJyQVT89IDxj.png

Mực từ huỳnh quang pha sẵn 14AM

Magnaflux - 14AM

Pha sẵn, loại bình xịt độ nhạy rất cao dùng chung với đèn tia cực tím

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Mực từ đã được pha sẵn của 14A với dầu Carrier II.
  • Dạng bình phun thể tích 16 oz (450ml), khối lượng 300g
  • Dạng bình lớn 5 gallon (# 01-0145-40).

Ứng Dụng

Sử dụng kèm các thiết bị kiểm tra từ tính.

Sản phẩm cùng Danh mục