Z1kRDhZWjW2i4iWvYezhKTgYroZXuMbkGTUYWJPh.png

Mực từ huỳnh quang dạng hỗn hợp khô

Magnaflux - 20B

Dạng bộ được sử dụng chung với dung dịch WA-2B

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Hỗn hợp của 14A trộn với chất chống oxi hóa và chất chống ăn mòn (WA-2B).
  • Chỉ cần pha với nước với nồng độ 1.5 oz./gallon (11.25 g/l)
Mã số:Quy cách:
01 -0179-71
01-0179-70
01-0179-84 
6 hộp 1 lbs
Thùng 15 lbs                                                                                          
Thùng 30 lbs 

Ứng Dụng

Sử dụng kèm các thiết bị kiểm tra từ tính.

Sản phẩm cùng Danh mục