PiFVGCyzr8Nn7V4TL6ezu8gCUaDEX4brp5L09gwU.png
Kiểm tra Từ Tính (MT)
Magnaflux - 7C Black

Mực từ chưa pha 7C Black

Magnaflux - 7C Black

Màu đen,chưa pha và độ nhạy cao

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Ở dạng bột từ khô, màu đen, dùng pha với nước hoặc dầu.
  • Có thể dùng sơn lót phản quang trắng để dễ quan sát.
  • Nồng độ pha: 1.25 oz./gallon (9.36 grams/liter).
  • Mã số:
    • 01-1116-66
  • Quy cách:
    • Thùng 8 lbs

Sản phẩm cùng Danh mục