6K3Db21TywCCFuHAkE7yjlEyUiQjT1omJ3eYYDCr.png
Kiểm tra Từ Tính (MT)
Magnaflux - 7HF Black (Aerosol)

Mực từ pha sẵn

Magnaflux - 7HF Black (Aerosol)

Màu đen, pha sẵn và độ nhạy cao đáp ứng mọi tiêu chuẩn về kiểm tra từ tính(MT)

Đặc Tính Kỹ Thuật
  • Dạng pha sẵn của bột từ 7C Black với dầu Carrier II.
  • Được đóng dạng bình phun 16 oz (450ml), khối lượng 300g
Ứng Dụng

Sử dụng kèm các thiết bị kiểm tra từ tính.

Sản Phẩm Cùng Danh Mục

Không có sản phẩm nào