6K3Db21TywCCFuHAkE7yjlEyUiQjT1omJ3eYYDCr.png
Kiểm tra Từ Tính (MT)
Magnaflux - 7HF Black (Aerosol)

Mực từ pha sẵn

Magnaflux - 7HF Black (Aerosol)

Màu đen, pha sẵn và độ nhạy cao đáp ứng mọi tiêu chuẩn về kiểm tra từ tính(MT)

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Dạng pha sẵn của bột từ 7C Black với dầu Carrier II.
  • Được đóng dạng bình phun 16 oz (450ml), khối lượng 300g

Ứng Dụng

Sử dụng kèm các thiết bị kiểm tra từ tính.

Sản phẩm cùng Danh mục