n7E1SJBGx6AqCmF1O5ovv4iLIh20Ex3BSJaXEwVI.png
Kiểm tra Từ Tính (MT)
Magnaflux - 8A Red

Bột từ khô màu đỏ

Magnaflux - 8A Red

Sử dụng trên nền vật liệu màu đen, xanh

Đặc Tính Kỹ Thuật

Mã số:Quy cách:
01-1780-72
01-1780-69
01-1780-81
01-1780-87 
bình 1 lb (hộp 12 bình).
thùng 10 lb                                                                                          
thùng 25 lb.
thùng 45 lb.

Ứng Dụng

Sử dụng để hỗ trợ trong kèm các thiết bị kiểm tra từ tính.

Sản phẩm cùng Danh mục