oOLRLsGlW9laVMMnMNlv9obZOXeNzuYGuZFkcxmg.jpeg
Kiểm tra Từ Tính (MT)
Magnaflux - Carier II

Dầu Carier II

Magnaflux - Carier II

Dung dịch pha chung với bột từ khô để tạo thành dung dịch kiểm tra từ tính

Đặc Tính Kỹ Thuật
  • Dùng để pha với bột từ khô tạo thành mực từ.
Mã số:Quy cách:
01-2122-40
01-2122-30
01-2122-45 
thùng 5 Gallon
thùng 20 Gallon                                                                                           
thùng 55 Gallon 
Ứng Dụng

Pha vào bột từ để tạo thành dung dịch kiểm tra từ tính

Sản Phẩm Cùng Danh Mục

Không có sản phẩm nào