oOLRLsGlW9laVMMnMNlv9obZOXeNzuYGuZFkcxmg.jpeg
Kiểm tra Từ Tính (MT)
Magnaflux - Carier II

Dầu Carier II

Magnaflux - Carier II

Dung dịch pha chung với bột từ khô để tạo thành dung dịch kiểm tra từ tính

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Dùng để pha với bột từ khô tạo thành mực từ.
Mã số:Quy cách:
01-2122-40
01-2122-30
01-2122-45 
thùng 5 Gallon
thùng 20 Gallon                                                                                           
thùng 55 Gallon 

Ứng Dụng

Pha vào bột từ để tạo thành dung dịch kiểm tra từ tính

Sản phẩm cùng Danh mục