vY6GnKChPGR4NuBg2Olf8tGQUMHBA1U1NidgDAh9.jpeg
Kiểm tra Từ Tính (MT)
Magnaflux - Centrifuge Tubes

Dụng cụ thử lắng

Magnaflux - Centrifuge Tubes

Sử dụng kiểm tra mật độ của hạt từ Thỏa tiêu chuẩn:ASTM E709-08, ASTM E1444, BPVC

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Được sử dụng để xác định nồng độ bột từ trong mực từ.
  • Thể tích 100 ml
  • Ống thử lắng 14A được sử dụng cho các vật liệu từ 14A,14AM và 20B.(# 8493)
  • Ống thử lắng 7C/9C được sử dụng cho các vật liệu từ 7C, 9C và 9CM.(# 2461)
  • Ống thử lắng MG-410 được sử dụng cho vật liệu từ MG-410.(# 507923)
  • Giá đỡ: bảo vệ và giữ thăng bằng cho ống thử lắng. (# 1837A)

Ứng Dụng

Kiểm tra chất lượng của hạt từ, nồng độ của hạt từ

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp