pRDqNwm1owKS1rTWsMe8pLsxJwfpdkg8NCdwW5x6.png

Bột từ khô màu xám

Magnaflux - Gray

Sử dụng trên nền vật liệu sáng

Đặc Tính Kỹ Thuật

Mã số:Quy cách:
01-1716-72
01-1716-69
01-1716-81
01-1716-87
bình 1 lb (hộp 12 bình).
thùng 10 lb.                                                                                          
thùng 25 lb.
thùng 45 lb. 

Sản phẩm cùng Danh mục