oTVKzVjc359FEgDaxPyGCh4kjxSwqacy0RPVGuqn.png
Kiểm tra Từ Tính (MT)
Magnaflux - MG-410

Mực từ chưa pha MG-410

Magnaflux - MG-410

Dạng bột, màu xanh lá cây dưới ánh sáng huỳnh quang.

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Dạng bột, màu xanh lá cây dưới ánh sáng huỳnh quang. Có thể dùng pha với dầu hoặc nước theo nồng độ 0.1oz./gallon (0.75 g/l)
Mã số:Quy cách:
01-0191-33
01-0191-69
01-0191-81
Thùng 2lbs (hộp 6 thùng)
Thùng 10lbs.                                                                                           
Thùng 25lbs.

Ứng Dụng

Sử dụng kèm các thiết bị kiểm tra từ tính.

Sản phẩm cùng Danh mục