B7CbRpY02aKIapj62Nq5SQg9K6RZPQ0TEhrvVuAz.jpeg
Kiểm tra Từ Tính (MT)
Magnaflux - Prod Sets

Prod Sets

Magnaflux - Prod Sets

Thiết bị cơ động sử dụng để tra các khu vực rộng

Đặc Tính Kỹ Thuật

 • Prod sets là điện cực cầm tay có thể cho dòng cảm ứng từ xuyên qua mối hàn, vật đúc, rèn...
 • Prod sets bao gồm đầu cố định và dây cáp điều khiển 20' cùng với nút nhấn đóng ngắt dòng điện cảm ứng.
 • Prod sets để hoạt động phải gắn với bộ tạo nguồn.
 • Các prod độc lập,linh hoạt, tùy ý thay đổi khoảng cách các prod và rất thuận tiện cho việc từ hóa các vật có hình dạng phức tạp.
 • Loại prod sets có phích cắm 3 chân dùng với bộ tạo nguồn P-Series.
 • Loại prod sets có phích cắm 4 chân dùng với bộ tạo nguồn M-Series và CSV-Series .
  • 157662 , dùng với P-Series
  • 157660 , dùng với M-Series và CSV-Series

Ứng Dụng

 • Kiểm tra thép tấm, diện tích kiểm tra rộng
 • Ứng dụng trong ngành dầu khí, xây dựng, đóng tàu....

Sản phẩm cùng Danh mục