MUPrLTZ1LY2icXloeWlhaeMTSRiF9XkyeHVfxBLn.jpeg
Kiểm tra Từ Tính (MT)
Magnaflux - SB-Series

Thiết bị khử từ

Magnaflux - SB-Series

Bộ khử từ sử dụng để khử từ tính các sản phẩm cơ khí với dòng ra lên đến 12.000 Ampe, khả năng khử được vật lớn hơn 24".

Đặc Tính Kỹ Thuật

 • Thiết bị khử từ công suất lớn, độc lập.
 • Dòng cảm ứng lên đến 8000 amps
 • Gồm các model:
  • SB-1416: kích thước cửa sổ khử từ 14”Wx16”H (36 cm x 41 cm)
  • SB-1619: kích thước cửa sổ khử từ 16”Wx19”H (41 cm x 48 cm)
  • SB-2824: kích thước cửa sổ khử từ 28”Wx24”H (71 cm x 61 cm)
 • Tùy chọn chức năng tự động kích dòng cảm ứng từ.

Ứng Dụng

 • Sử dụng trong các ngành sản xuất chi tiết cơ khí
 • Khử từ trong các vòng bi, phụ kiện ô tô, mô tô...
 • Khử từ các phụ kiện trong ngành dầu khí, khoan dầu khí...

Sản phẩm cùng Danh mục