u9pNinG4s1TJt3SMqiTqT6FOCbGNDk2nZ9Ur7Gee.jpeg
Kiểm tra Từ Tính (MT)
Magnaflux - UV-A Meter

máy đo cường dộ tia UV-A

Magnaflux - UV-A Meter

Máy đo UV-A là một máy đo phóng xạ kỹ thuật số nhỏ gọn, chắc chắn, dễ vận hành để đo và hiệu chuẩn.

Sản phẩm cùng Danh mục