tA2FIfJRJVDNLa04lUkHa6FvwX4vwDVPj1BBsMBv.jpeg
Kiểm tra Thẩm Thấu (PT)
Magnaflux - Water Spray Gun

Súng phun nước

Magnaflux - Water Spray Gun

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu, phù hợp với tiêu chuẩn ASTM E1417, AMS 2647D, BPVC

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Dùng để phun nước rửa hoặc chất thấm PE
  • Mã số: 520090

Ứng Dụng

Phun nước để làm sạch bề mặt kiểm tra

Sản phẩm cùng Danh mục