1iT1YdXq8ML9BpLMCs7go7Em7ZSaPEX81ugqSX5n.jpeg

Thuốc thấm rửa bằng nước

Magnaflux - ZL-15B

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang, được sử dụng trong các hệ thống thẩm thấu, Level 1/2 độ nhạy thấp

Đặc Tính Kỹ Thuật

Mức 1/2: Độ nhạy thấp nhất.
Thường sử dụng kiểm tra các vật đúc hoặc các vật có bề mặt thô.
Dùng cùng thuốc hiện: ZP-4B, ZP-9F, ZP-5B & SKD-S2

01-3159-40
01-3159-30
01-3159-45
thùng 5 gallon
thùng 20 gallon                                                                                        
thùng 55 gallon 

Ứng Dụng

  • Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang dạng hệ thống.
  • Sử dụng trong đa số trong các ứng dụng công nghiệp, hàng không, dầu khí, nhiệt điện, cơ khí, đúc...
  • Kiểm tra rò rỉ của bình bồn...

Sản phẩm cùng Danh mục