TDpghX700tjpEdrxi1PIymkA1CYqpAaaMnykpov7.jpeg

Thuốc thấm

Magnaflux - ZL-2C

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang với đèn UV độ nhạy cao, level 2, độ nhạy bình thường, sử dụng trong Method D

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Mức 2: Độ nhạy trung bình.
  • Dùng cùng thuốc hiện: ZP-4B, ZP-9F, ZP-5B, ZP-14A & SKD-S2 và thuốc làm sạch ZR-10B, ZE-4B, SKC-S & SKC-HF
  • Mã số:
    • 01-3123-40 thùng 5 Gallon
    • 01-3123-30 thùng 20 Gallon
    • 01-3123-45 thùng 55 Gallon

Sản phẩm cùng Danh mục