4y1a0O125LQtli3yF7c7Q8P2h9Nkp6HBbY5jkrDT.jpeg

Thuốc thấm

Magnaflux - ZL-27A

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang, được sử dụng trong các hệ thống thẩm thấu, Level 3 độ nhạy rất cao, sử dụng trong Method B

Đặc Tính Kỹ Thuật

 • Mức 3: Độ nhạy cao.
 • Dùng cùng thuốc hiện: ZP-4B, ZP-9F, ZP-5B, ZP-14A & SKD-S2 và thuốc làm sạch: ZR-10B, ZE-4B, SKC-S & SKC-HF
 • Mã số: 
  • 01-3187-35 thùng 4 bình 1 gallon
  • 01-3187-40 thùng 5 Gallon
  • 01-3187-30 thùng 20 Gallon
  • 01-3187-45 thùng 55 Gallon
 • Dạng bình phun dung tích 16 oz.

Sản phẩm cùng Danh mục